Policy

Policy

Grundläggande principer

Adressgruppen är en produkt inom Reaktion i Sverige AB.
    
Adressgruppen arbetar i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer gällande för e-postmarknadsföring.
    

Insamling av information

Adressgruppen erbjuder dig möjlighet att via webbplatser i vårt nätverk beställa produkter eller tjänster, göra förfrågningar eller registrera dig för att ta del av olika typer av nyhetsbrev, undersökningar eller erbjudanden. På dessa webbplatser får vi information om ditt namn samt uppgifter om hur du kan bli kontaktad.

    
För att förhindra obehörig åtkomst och för riktigheten hos informationen använder vi oss av envägskryptering när känsliga uppgifter behandlas. Om du delar dator med någon annan bör du alltid logga ut för att skydda din information i förhållande till andra användare av datorn.
    

Användning av personuppgifter

Genom din registrering samtycker du till att Adressgruppen/Reaktion lagrar och använder de kontaktuppgifter du lämnar. Uppgifterna lagras och används för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig samt bättre kunna tillfredsställa dina behov som kund och ge dig bättre service, bland annat genom att göra webbplatser eller erbjudanden så personliga som möjligt.
    
Uppgifterna lagras och används även i informations- och marknadsföringssyfte. Detta innebär att Adressgruppen/Reaktion och partners, såvida du inte skriftligen motsatt dig det, komma att använda dina personuppgifter för att kontakta dig via mejl med nyhetsbrev, direkt marknadsföring eller marknadsundersökningar.
    
Du har givetvis möjlighet att när som helst skriftligen meddela oss att du motsätter dig behandling av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål. Vi behandlar dina personuppgifter med största försiktighet och garanterar att dina kunduppgifter endast används av Adressgruppen och dess eventuella, närstående bolag.
    
Adressgruppen och dess närstående bolag kommer inte, utan ditt samtycke, att vidareförmedla uppgifter om dig annat än om detta följer lagstiftning, om det krävs i samband med att du beställt en produkt eller tjänst eller om Adressgruppen anser att det krävs för att skydda och försvara rättigheter eller egendom tillhörande Adressgruppen och dess närstående bolag.
    

Rättelse, insyn och återkallelse

Enligt 26 § personuppgiftslagen är Adressgruppen/Reaktion skyldigt att, efter din egenhändigt undertecknade skriftliga begäran, en gång per kalenderår kostnadsfritt lämna besked om personuppgifter som rör dig behandlas eller ej.
    
Adressgruppen/Reaktion är även skyldig att på din begäran rätta, blockera eller utplåna sådana personuppgifter som inte har behandlats i enlighet med personuppgiftslagen.
    
Du har även rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Ytterligare personuppgifter om dig kommer då inte att behandlas.
Om du vill ta del av dessa uppgifter eller har andra frågor rörande vår behandling av personuppgifter ber vi dig kontakta oss på följande adress: privacy@adressgruppen.se.

    
Om du inte längre vill mottaga kommunikation via email kan du enkelt avregistrera dig från våra register här: 
Avregistrering.

    

Missbruk av ditt användarkonto

Vid försök till bedrägeri eller annat missbruk av tjänster på adressgruppen.se, förbehåller sig Adressgruppen rätten att neka användare tillgång till webbplatsen och de tjänster som tillhandahålls.
    

Länkar till andra webbplatser

Vänligen notera att länkar som kan finnas på denna webbplats till andra webbplatser kan medföra att du besöker webbplatser som innehåller andra regler för integritetsskydd än vad som anges här i.
    
    

Ändring av policy

Denna policy kan uppdateras av Adressgruppen/Reaktion. Om det sker väsentliga förändringar i denna policy kommer Adressgruppen/Reaktion att meddela dig genom att placera ett tydligt meddelande på webbplatsen.
    
Vi uppmanar dig att läsa igenom denna policy för att hålla dig informerad om hur Adressgruppen behandlar dina personuppgifter.

 

Adressgruppen

Adressgruppen

info@adressgruppen.se
08-515 130 55
 
c/o Reaktion
Industrigatan 4 C
112 46 Stockholm